Content1 | col2

Skorve bygger mer på Kongsberg

Skorve Entreprenør skal bygge nye lokaler for legevakt og hjemmetjenestebaser.

Lokalene til legevakta skal bygges i et felles bygg plassert ved B-blokka på Kongsberg sykehus. Bygget skal også inneholde 45 parkeringsplasser for tjenestebiler til hjemmetjenestene og 3 biler til legevakta.

Arealene fordeler seg på 4 etasjer, hvorav 2 etasjer er for parkering. 

Bygget oppføres i plasstøpt betong, hulldekker og stålkonstruksjon. Utvendig vil fasadene forblendes med teglstein.

Nedbygde parkeringsplasser skal opparbeides på sykehusets område og berørt terreng rundt bygget skal opparbeides.

Dette er prosjekt nr to for oss på Kongsberg for byggherren KKE. Byggetid 12 mnd.

 

http://www.bygg.no/article/1253768

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS