Content1 | col2

Overleverte med null feil

Skorve Entreprenør overleverte ombygginga av Tokke Helsesenter med null feil.

Tokke Helsenter - ombygging og tilbygg

Totalentreprise

Byggherre: Tokke Kommune

Vi har oppgradert vaskeriet for å skille ren og uren sone. Det har blitt oppgradert innenfor eksisterende bygningsmasse.  Vaskeriet har fått nytt belysningsanlegg, samt tilkobling til nytt vaskeriutstyr som f.eks vaskemaskiner og tørketrommel.

Tilbygget inneholder personalgarderobe for kvinner, og det har også fått komplett nytt elektronisk anlegg. Personalgarderobe for herrer blei ombygd av eksisterende garderober og toalett. Garderoben har fått nytt lysanlegg, varmekabel og stikk.

Eksisterende ambulanseinngang blei flytta og dagens inngang blei bygd inn til vare- og hjelpemiddelmottak.

Det var daglig drift i helsesenteret samtidig med utbyggingen. Transporten måtte sikres spesielt og rømningsveier måtte alltid holdes åpne.

Vi overleverte bygget 5.november med null feil.

 

Anleggsleder for Skorve har vært Roy Olav Riis og han har hatt ansvar for den daglige driften på prosjektet. Åge Skindalen var Prosjektleder.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS